Slovensko

 

Marian Banáš, Bratislava
+421 908 786 557, marianbanas@gmail.com
www.marianbanas.com

 

Zuzana Bejlek, Bratislava
+421 903 220 022, zuzana@bejlek.sk
www.obycajnyzivot.sk

 

Alena Belaňová, Prievidza
+421 907 651 251, atuska.belanova@gmail.com

 

Ingrid Benčová, Nová Dubnica
+421 948 000 469, i.bencova@seznam.cz

 

Ing. Dana Berecová, Martin
+421 907 831 522, berecova.dana@gmail.com
www.selenia.sk

 

MUDr. Jela Cucová, Šamorín
+421 948 039 360, jela.cucova@gmail.com
www.zijemstastne.sk

 

Tomáš Fodor, Bratislava, Prievidza
+421 915 993 865, tomasfodor@gmail.com
www.REBIRTHING.SK

 

Eva Gabrišová, Senec
+421 903 225 526, eva.gabrisova@gmail.com

 

Ing. Janette Horstmann, Lučenec
+421 907 088 969, zaza.horstmann@gmail.com

 

JUDr. Viera Horváthová, Trnava
+421 905 917 213, vhorvathovamail@gmail.com

 

Mgr. Adriana Janíčková, Martin
adriana.janickova@gmail.com

 

Marta Jelínková, Bratislava, Nitra
+421 905 355 966, martusha23@gmail.com

 

Helena Kalvasterová, Povážská Bystrica
helaka@azet.sk

 

Daniela Kanková, Zvolen, Mýto pod Ďumbierom
+421 950 688 030, accessdanielasr@gmail.com

 

Mgr. Zdenka Karaszová, Bratislava
+421 905 979 843, zdenka.karaszova@gmail.com
www.terapiamasz.sk

 

Aleš Konečný, Nitra
+421 911 757 200, konecny.ato@gmail.com

 

Mgr. Martina Konkolová, Košice
+421 918 872 249, konkolova.martina@gmail.com

 

Erika Kováčová, Bratislava
+423 660 733 2020, e.kovac11@gmail.com

 

Bc. Ľubica Krajčovičová, Bánovce nad Bebravou
+421 901 780 008, l.krajcovicova@gmail.com

 

Mgr. Erika Krátká Vrzoňová, Trenčín
+421 918 980 455, erika.kratka.vrzonova@gmail.com

 

Tibor Krascenic, Nitra
+421 911 760 560, krascenictibor@gmail.com

 

Ing. Libusa Krascenicová, Nitra
+421 911 560 760, libusakrascenic@gmail.com

 

Ing. Martina Križanová, Nová Dubnica
+421 905 722 145, martinkakrizan@gmail.com
www.lipomasaz.sk

 

Lubomír Kuchár, Žilina
lubomirkuchar@gmail.com

 

Jaroslav Kytlic
+421 905 710 786, jaroslav.kytlic@gmail.com
www.zdravadovolenka.sk

 

Bc. Lenka Labusová, Spišská Belá
+421 907 258 616, labusovalenka@gmail.com
www.fajnzivot.sk

 

Jolana Likierová, Bratislava
+421 903 959 504, jolka333@gmail.com

 

Adriana Mahajan, Komárno
+421 907 650 865, ada.mahajan@gmail.com

 

Iveta Majerská, Veľký Meder
+421 907 077 979, iveta.drobec@gmail.com

 

Ivana Mezeyová, Žilina
+421 902 636 454, ivana.mezey@gmail.com

 

Mgr. Mária Mikolášová, Dubnica
+421 911 268 135, mayush.mikolasova@gmail.com

 

Ing. Monika Molková, Martin
+421 904 326 217, molkova.monika@gmail.com

 

Jana Odzganová, Nová Dubnica
+421 948 009 956, janka.odz@centrum.sk

 

Emília Palotášová, Bratislava
+421 915 972 652, em.palotasova@gmail.com

 

Jarmila Papalová, Trnava
+421 905 642 436, jarmila.pap@gmail.com

 

Beáta Papšová, Partizánske
+421 917 663 234, beapapsova@gmail.com

 

Mária Petrášová, Prievidza
+421 907 156 595, m.petrasova@centrum.sk

 

Karin Selecká, Trnava
+421 948 366 993, karinselecka@gmail.com

 

Iveta Seresová, Nové Zámky
+421 948 633 460, ivet.seresova@gmail.com

 

L'ubica Siváková, Myjava
+421 905 291 062, sivakovalubica@gmail.com
www.lusi.ck

 

Mgr. Elena Slížová, Bratislava
+421 908 217 410, elena.slizova@seznam.cz

 

Viktor Slovák, Handlová
+421 907 759 308, slovak.viktor@gmail.com

 

Zuzana Šandová, Liptovský Mikuláš
zuzana.sandova@gmail.com

 

Natália Šedíková, Nová Dubnica
+421 907 568 443, rehanfyzio@gmail.com
www.rehanfyzio.sk

 

Veronika Širicová, Bratislava
+421 918 872 810, verka@my.scotland.co.uk

 

Mária Šurinciková, Trenčín
+421 905 739 289, surincikova.maria@gmail.com

 

Ing. Oľga Tóthová, Komárno
+421 907 880 729, olitamna@gmail.com

 

Andrea Trstenská, Trenčín
+421 948 198 473, andrea.trstenská@gmail.com

 

Anna Turčáková, Trenčín
+421 908 164 870, rzajceva@gmail.com