Komu to patří?

Představujeme vám další z nástrojů Access Consciousness

KOMU TO PATŘÍ?

Co když všechny myšlenky ve vaší hlavě nejsou vaše?

Objevte mocný nástroj, který vám umožní vyčistit vaši mysl. Jak by se vám líbil nástroj, který by ukončil to neustále brebentění v hlavě, ten nekonečný vlak myšlenek, který vaší hlavou jede.

Podívejte se na video Dr. Dain Heera, kde tento nástroj lépe vysvětluje.

Video je s českými titulky, někdy je třeba titulky na vašem přístroji spustit.

 

Věděli jste, že 98% myšlenek, pocitů a emocí, které máte, nejsou vaše? Ano. A ani vám nepatří. Jste takový velký rádiový přijímač, který zaznamenává vše, co se děje kolem vás.

Smutek, deprese, tíha, hněv... vše, co se děje v myslích lidí kolem vás, zachytíte a začnete si myslet, že je to vaše. Dobrou zprávou je, že s tím můžete něco udělat, takže už vás to nebude ovlivňovat!

Takže kdykoli je vám těžko, zkuste se zeptat: Komu toto patří? Čí to je?

Zopakujte tuto otázku několikrát, jen tak. A neodpovídejte na ni.

Nepříjemné, negativní myšlenky, pocity nebo emoce takto uvolníte, odejdou. Nebyly prostě vaše. Nemůžete změnit něco, co není vaše. Stačí je jen vrátit tam, odkud přišly a začít vnímat, co je vaše pravda.

Jaký by byl váš život i realita, kdybyste se přestali posuzovat? Co když vy jste jednou z největších správností, jaké kdy svět viděl? Co když všechno, co víte, je možné ?